Общи условия за ползване на misima.eu

Метод на плащане:

Към настоящия момент в електронния магазин са предвидени следните методи на плащане:

Наложен платеж при получаването на поръчката или превод по банков път.

По този начин, ще се стремим в най-пълен размер да гарантираме сигурността на Вашите плащания. 

Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС и не включват цена за доставка! Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите. МИСИМА си запазва правото да променя цените,  без да се задължава предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Цветовете на всеки продукт са такива каквито изглеждат на съответното изображение в уебсайта. Продуктите са ръчна изработка и има възможност за разлики във форма и големина на използваните материали. Всички запазени марки са притежание на техните собственици. Марката MISIMA е собственост на МИСИМА.


Общи условия за ползване

Условията за ползване на нашия електронен магазин трябва да бъдат прочетени внимателно.
Ако искате да пазарувате от тук, това означава, че сте съгласни с условията, описани по-долу. 

Това е уеб базиран електронен магазин на МИСИМА, осигуряващ информиране или закупуване на стоки по виртуален път. Фирмата има правото по всяко време да променя съдържанието му и начина на достъп до информацията в него, както и да прекрати използването му от лица, извършващи некоректни действия и такива, противоречащи на законите в страната. Потребител е всеки, който е заредил в Интернет страницата на www.misima.eu.Всеки един потребител е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на магазина, от първоначалното влизане до напускането му. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файлове на сървъра www.misima.eu на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.


Права и задължения на потребителите.

1. Потребителите на системата имат право да се ползват свободно от ресурсите на МИСИМА с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.
2. Потребителите на системата нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.
3. Потребителите на MISMA.EU нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично писмено разрешение на МИСИМА.
 4. Потребителите нямат право да разпространяват чрез MISIMA.EU порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.
 5. Потребителите нямат право да ползват screenshot на MISIMA.EU без изрично писмено разрешениеот МИСИМА.
6. Потребителите нямат право да претоварват системата с фиктивни заявки или друга информация 
7. Потребителите на системата нямат право да ползват автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от MISIMA.EU

8. Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава продукти от MISIMA.EU по реда и условията, посочени в него.
9. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
10. Потребителят има право на доставка на заявения продукт и на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в
MISIMA.EU.
11. Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в
MISIMA.EU начин.
12. Потребителите на MISIMA.
EU нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират, предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват продукт или съдържание на MISIMA.EU без изричното писмено разрешение на МИСИМА.
13. Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване наУслугите:
    да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от МИСИМА Услуги;
    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
да уведомява незабавно МИСИМА и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
    да не извършва злоумишлени действия.


Права и задължения на misima.eu 

1. МИСИМА не носи отговорност за актуалността на изложените в сайта продукти, както и по отношение на описанието им и каквато и да било друга информация, предоставяна от отделните потребители на електронния магазин.
2. МИСИМА не носи отговорност за вреди, евентуално причинени на потребителя при ползване на предоставените продукти и услуги.
3. МИСИМА не носи отговорност спрямо потребителите на системата, както и по отношение на трети лица, в случай, че потребител или друго лице публикува в сайта неправомерно придобита или неразрешена за разпространение информация, както и в случай, когато има злоупотреба, копиране или друг вид неправомерно ползване на чужда търговска марка, запазен знак за произход, както каквото и да информация, картина, звук, образ и др.п., които накърняват имуществени или неимуществени права на трети лица.
4. МИСИМА не носи отговорност за изложената информация или последиците от ползването на други уебсайтове, до които MISIMA.EU осигурява връзка. 

5. МИСИМА няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.
6. МИСИМА има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на
MISIMA.EU или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на МИСИМА, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

7. МИСИМА има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на МИСИМА, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги.
8. МИСИМА не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез МИСИМА.
9. МИСИМА може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. МИСИМА не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на
MISIMA.EU и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси. МИСИМА не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на MISIMA.EU във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за МИСИМА.
10. Потребителят е длъжен да обезщети МИСИМА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез МИСИМА в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

Рекламации

Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 7-дневен срок от датата на получаване на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите от чл. 55, ал. 2. т. 3. за доставка на  стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка; В т.ч. персонализирани бижута и/или подаръци с текст, снимка, дата, послание по заявка на клиента; Клиентът няма право на връщане и замяна на артикул, изработен специално за него, спрямо неговите изисквания /продукт в различен цвят, надпис, снимка и т.н. от изложените в сайта/. Молим всички клиенти да се информират предварително за всички подробности ПРЕДИ направата на поръчка!. В случай на рекламация, Потребителят се задължава да поеме транспортните разходи, съпровождащи процедурата по връщане на продукта.

Доставчикът е длъжен да възстанови на потребителя заплатените от него суми за продуктите обект на рекламация, без разходите за доставка, не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с допълнителни разходи за всяка от страните. 
Потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по
чл. 55, ал. 1 от ЗЗП.

 За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора.); 

Формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6:

________________________________________________________________________________

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До ………………….
С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/ за предоставяне на следната услуга* :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Поръчано на*/ Получено на* …………………………………………………………………………….
– Име на потребителя/ите …………………………………………………………………………………..
– Адрес на потребителя/ите ………………………………………………………………………………..
– Подпис на потребителя/ите ………………………………………………………………………………
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата ………………………………………………………………………………………………………………
––––––––––––––––––
* Ненужното се зачертава.“

________________________________________________________________________________

Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект се носи от потребителя.

Търговецът може да задържи плащането на сумите на потребителя, докато не получи стоките обратно
Потребителят трябва да изпрати стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 7 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договораКрайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 7-дневния срок